top of page

·

towarzystwo im. Ireny Solskiej

towarzystwo im. Ireny Solskiej

Irena Solska (1875–1958) to wielka polska aktorka i reżyserka, znana głównie z ról w dramacie modernistycznym, w tym zwłaszcza w dramatach Stanisława Wyspiańskiego (Rachela w Weselu, Infantka w przeróbce Corneille’a, Joas w Sędziach). Irena Solska to „muza Młodej Polski”, legendarna „kobieta fatalna”, stworzone przez mężczyzn uosobienie ich fantazji. Irena Solska to też kreacja Karoliny Flory Poświk, samodzielnej i niezależnej kobiety, która szukając swojego miejsca w świecie męskiej władzy, znalazła je w teatrze. Wstąpiwszy na scenę, przyjęła najpierw pseudonim Górska, potem wraz z przeniesieniem się do teatru krakowskiego – Pomian, by w roku 1899 wyjść za mąż za Ludwika Sosnowskiego i przyjąć jako własne jego sceniczne nazwisko. Irena Solska to zapomniana postać awangardy, ozdoba futurystycznych wieczorów, twórczyni i liderka jednej z najważniejszych polskich scen awangardowych, Teatru im. Żeromskiego (1932–1933), działającego na robotniczym Żoliborzu, a zlikwidowanego przez sanacyjne władze za współpracę z komunizującymi artystami żydowskimi i krytykę coraz bardziej niedemokratycznego ustroju. Irena Solska to straszliwie dotknięta przez kataklizm wojenny kobieta, która z narażeniem życia chroniła w czasie okupacji polskie Żydówki, nigdy nie ujawniając tego faktu. Irena Solska to wielka artystka i działaczka społeczna, która umarła w zapomnieniu i której nazwiska nie nosi dziś żadna polska scena.

          

Towarzystwo im. Ireny Solskiej to organizacja pozarządowa, której celem jest działanie na rzecz przypomnienia i przemyślenia przeszłości i współczesności polskiego teatru, sztuk przedstawieniowych i dramatycznych aspektów życia indywidualnego i społecznego, zgodnie z bogactwem jego nurtów i odmian widocznym w życiu i twórczości jego patronki. Interesuje nas bliska jej tradycja romantyczna i młodopolska, ale też i poszukiwania awangardy oraz innowacyjne eksperymenty wykraczające poza zdefiniowane granice. Interesują nas performatywne aspekty życia, proces tworzenia siebie przez jednostki i zbiorowości. Krytyczne analizy i próby podważania dominujących i akceptowanych społecznie wzorców zachowań, buntownicze gesty ich negacji. Chcemy przy tym zachować i umacniać postawę etyczną, przeciwstawiającą się oczywistości hierarchii i mechanizmów opartych na ukrytych relacjach władzy. Irena Solska to dla nas uosobienie tych wszystkich zagadnień i wartości. Dlatego ośmieliliśmy się uczynić ją patronką naszego przedsięwzięcia.

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest prowadzenie działalności wydawniczej. Oprócz działalności wydawniczej planujemy także organizację wydarzeń naukowych i kulturalnych dotyczących wyżej zarysowanych zagadnień.

Kontakt z Towarzystwem:

towarzystwo.ireny.solskiej@gmail.com

bottom of page