top of page

tłumaczenia pisemne

Oferta dla kultury:

Wykonujemy tłumaczenia tekstów z zakresu historii i teorii teatru, dramatów i tekstów na potrzeby teatru (scenariusze, napisy do spektakli itp.) literatury pięknej z języka włoskiego i francuskiego; przekładamy strony internetowe, programy wydarzeń kulturalnych itp.

Oferta dla biznesu i NGO:

Wykonujemy  tłumaczenia specjalistycznych tekstów dla przemysłu maszynowego, patentów, dokumentacji przetargowej, umów i licencji, certyfikatów jakości i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

bottom of page