top of page

zespół

Katarzyna Woźniak-Shukur – właścicielka pracowni.

 

Ukończyłam filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim i Studium Terapii przez Sztukę Inki Dowlasz; Obecnie kończę studia podyplomowe z zarządzania projektem innowacyjnym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2013 roku jestem sekretarzem Stowarzyszenia Italianistów Polskich; należę do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

​Jestem tłumaczem wpisanym do rejestru Naczelnej Organizacji Technicznej (nr rejestru: 11622). Specjalizuję się w przekładach pisemnych z języka włoskiego i na język włoski tekstów o teatrze i dla teatru oraz wysoko specjalistycznych tekstów dla przemysłu maszynowego i branży drogowej. Od dwunastu lat pracuję jako tłumacz ustny konferencyjny i środowiskowy. Moją specjalnością są negocjacje biznesowe. Oferuję także wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji kultury i NGO w zarządzaniu projektami w międzynarodowym środowisku.

​​Fascynuje mnie sposób, w jaki możemy działać słowami. Wierzę w kulturę spotkania i możliwość skutecznej komunikacji. ​​Na co dzień zajmuję się badaniem historii współczesnego teatru włoskiego oraz komparatystyką kulturową. Jako autorka i tłumaczka współpracuję na stałe z wydawanym przez Instytut Grotowskiego internetowym czasopismem „Performer”, w którym odpowiadam za dział zagraniczny (wybrane teksty i przekłady w serwisie Academia.edu). Jestem redaktorką serii wydawniczej „Meridiana”, poświęconej współczesnej kulturze włoskiej. Byłam inicjatorką i koordynatorką (2015–2018) Krakowskich Spotkań Italianistycznych, corocznych spotkań z tłumaczami i badaczami przekładów.

​W moim przekładzie ukazały się między innymi teksty Eugenia Barby, Maria Biaginiego, Pippa Delbona, Gerarda Gucciniego, Carli Pollastrelli, Jean-Marie Pradiera, Gabriela Vacisa i wielu innych badaczy i uczestników współczesnego życia teatralnego. W 2017 roku, nakładem Wydawnictwa Pasaże, ukazała się moja książka Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych.

Aleksandra Koman

 

Absolwentka filologii włoskiej (specjalność: tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej) i doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przygotowuję rozprawę doktorską na temat teatralnych interpretacji literatury włoskiej w Krakowie po październiku 1956 roku, której celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o warunki recepcji włoskiego dramatu w PRL. Moje zainteresowania koncentrują się wokół włoskiej literatury XX wieku, komparatystyki teatru oraz recepcji dramatów Luigiego Pirandella w Polsce. Jestem współredaktorką monografii Punti d’incontro. Studi sulla lingua, sulla letteratura e sulla cultura, a także autorką wielu artykułów w czasopismach naukowych, w tym publikacji z zakresu badań nad metateatrem czy nad obecnością włoskiej dramaturgii na scenach polskich. Współpracuję z czasopismem internetowym „Performer”, dla którego przetłumaczyłam, między innymi, teksty Carla Siniego, Vincenza Vitiella czy Massima Adinolfiego (wraz z Katarzyną Woźniak-Shukur).

bottom of page