·

zapowiedzi

Nowa Austeria „Pod Królem-Duchem”

listopad 2021

W roku 2001 Marek Troszyński, obecnie profesor w Instytucie Ba­dań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wydał książkę Austeria „Pod Królem-Duchem”: Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Jest to zbiór esejów na różne sposoby inspirowanych tytułowym Raptularzem 1843–1849, którego edycję zawierającą podobiznę całości rękopisu i jego precyzyjną transkrypcję opublikował Marek Troszyński w roku 1996. Książka ukazywała niezwykły, zarazem naukowo pogłębiony i bardzo osobiście przeżyty obraz mistycznego okresu życia Słowackiego, przed­stawiała oryginalną i fascynującą interpretację jego postawy i twórczo­ści.

 

Po dwudziestu latach, po opublikowaniu kolejnych książek autor­skich i podjęciu niezwykłych dzieł edytorskich jak publikacja rękopisu dramatu zwanego Samuel Zborowski (Alchemia rękopisu, 2018), czy nowe wydanie Dzieł zebranych Słowackiego Marek Troszyński wraca do Austerii „Pod Królem-Duchem”. Obecne wydanie książki zawiera zarówno eseje, które złożyły się na jej pierwszą edycję, jak i nowe teksty dodane przez Autora. Ponowiona w zmienionym kon­tekście społecznym podróż śladami mistycznych poszukiwań i przeczuć Juliusza Słowackiego z pewnością zaprowadzi czytelników w inne rejo­ny i skonfrontuje z innymi pytaniami niż dwadzieścia lat temu.

Most zbudowany z pamięci.
Wcielona pamięć, świadectwo i przekaz
w pracy Jerzego Grotowskiego

marzec 2022

Wydana w roku 2015 książka Dominiki Laster to wersja jej doktoratu obronionego w roku 2010 na New York University pod opieką Richarda Schechnera. Autorka podejmuje w niej tematy, które zarówno we współczesnej humanistyce, jak i w badaniach nad praktyką i myślą Jerzego Grotowskiego były w minionych latach jednymi z najważniejszych i najpopularniejszych. Tym dziwniejsze wydaje się, że książka Dominiki Laster, obecnie wykładowczyni na University of New Mexico, nie spotkała się w Polsce z większym odzewem i praktycznie pozostaje nieznana. Tymczasem prezentowane w niej analizy i interpretacje dotyczące rozumienia pamięci (a właściwie – ciała-pamięci) w pracach teatralnych Grotowskiego i w okresie Sztuki jako wehikułu, stanów czuwania (tu analiza pracy Jacka Zmysłowskiego), czy wertykalności i przekazu (a więc pojęć kluczowych dla ostatniej fazy poszukiwań polskiego artysty) stanowią z jednej strony wiodące tematy refleksji nad jego dorobkiem, z drugiej – także dzięki metodologicznemu i teoretycznemu zapleczu badaczki (uczennicy nie tylko Schechnera, ale także Diany Tylor i Josepha Roacha) otwierają ją szeroko na zagadnienia interesujące współczesną humanistykę. Publikacja tej książki stanowi więc swoiste nadrobienie ważnej zaległości a zarazem akt przekroczenia niewidzialnej, ale mocno wyczuwalnej granicy między polskimi a zagranicznymi badaniami nad twórczością i poszukiwaniami Jerzego Grotowskiego. Granicę tę będziemy się starali znieść także w kolejnych publikacjach planowanych przez „żywosłowie”.